Noin 3 miljoonaa eurooppalaista sairaanhoitajaa oli kansallisten sairaanhoitajaliittojensa kautta edustettuina aurinkoisessa Ateenassa, kun Euroopan sairaanhoitajaliittojen järjestö EFN (European Federation of Nurses Associations) kokoontui yleiskokoukseensa 17.-18.10.2019.

Tämä oli jo 110. yleiskokous EFN:n historiassa!

Kokousedustajia paikalla noin 30 Euroopan maasta. Kuva:EFN

Suomea edustivat puheenjohtaja Nina Hahtela ja kansainvälisten asioiden päällikkö Anna Suutarla sekä eurooppalaisten hoitotyön opiskelijoiden järjestön ENSA:n (European Nursing Student Association) hallituksen edustajana Florø Cubelo.

Suomen edustajat Ateenassa: Florø Cubelo, Anna Suutarla, Nina Hahtela.

Paikalla oli ENSA:n kokouksessa opiskelijaedustajia yli 20, kaikkiaan 13 eri maasta. He osallistuivat osin EFN:n kokoukseen ja osin pitivät omaa kokoustaan.

Opiskelijajärjetö ENSA toi EFN:n kokoukseen terveisensä. Puhevuorossa puheenjohtaja Viviana Lundberg (Ruotsi), hänen vasemmalla puolella varapuheenjohtaja Emma McGorman (Irlanti) ja oikealla rahastonhoitaja Florø Cubelo (Suomi). Kuva: EFN

 

Vahvaa vaikuttamista yhdessä

Kokouksessa jaettiin ajatuksia muun muassa siitä, kuinka voimme tehdä vaikuttamistyötä ja viestiä hoitotyön ajankohtaiskysymyksistä tuoreille MEP:ille sekä tuleville komissaareille, kukin jäsenjärjestö kotimaassaan ja kaikki yhdessä Euroopan tasolla.

Lisäksi keskustelimme yhteistyön tiivistämisestä WHO Euroopan toimiston kanssa, jonne on nimetty uudeksi johtajaksi, Dr Hans Kluge, joka aloittaa tehtävässään ensi vuonna, kunhan WHO:n hallitus kokouksessaan vielä nimityksen vahvistaa. Hän on jo ehättänyt luvata perustavansa jatkossa Euroopan toimistolle korkean tason hoitotyön johtajan, CNO:n (Chief Nursing Officer), viran.  Tämä on hieno asia hoitotyön kehittämiselle Euroopassa!

Tällainen CNO-virka on jo muutama vuosi sitten perustettu WHO:n päätoimistolle ja sitä hoitaa Elizabeth Iro Cook-saarilta.

Yhteistä pohdintaa ja keskustelua kokouksessa. Kuva:EFN

 

Keskustelimme myös ammattipätevyysdirektiivin liitteen V päivittämistyöstä, joka on käynnissä. Direktiivi on tärkeä ja velvoittaa meitä, se määrittelee mm. sairaanhoitajan minimikompetenssit EU:n alueella. Direktiivi päivitettiin vuonna 2013. Kuitenkin liite V, joka sisältää koulutusohjelman sisällön (kohta 5.2.1, kts. direktiivin sivu 127), jäi silloin päivittämättä ja sen päivittämistä on odotettu kovasti! Se on nykyisellään hyvin vanhanaikainen ja lääketiedekeskeinen.

Nyt liitteen V päivittämisprosessi on käynnissä ja siihen liittyen on Brysselissä 12.11. työpaja, jossa muun muassa käydään lävitse tuloksia kyselystä, joka lähetettiin kesällä kaikille jäsenvaltioille, eri tahoille eri maissa. Suomen sairaanhoitajaliittokin vastasi kyselyyn ja tulevassa työpajassa liittoa edustaa Anna Suutarla.

Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton ICN:n toimitusjohtaja Howard Catton toi kokoukseen terveisinä muun muassa päivityksen Nursing Now -kampanjasta sekä juhlavuoden 2020 tapahtumista sekä huhtikuussa julkaistavasta WHO:n State of the World’s Nursing -raportista.

EFN on mukana Nursing Now -kampanjassa! Kuva:EFN

Ensi vuosi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä eri tavoin näkyväksi sairaanhoitajan työn arvo ja merkitys niin kansallisesti kuin Euroopassa ja koko maailmassa. WHO on julistanut vuoden 2020 virallisesti sairaanhoitajan ja kätilön vuodeksi.

EFN:n hallituksessa oli osa edustajista erovuorossa ja valitsimme niiltä osin uuden hallituksen. Nina Hahtela on jo aiemmin valittu kuluvalle kaudelle järjestön vara-puheenjohtajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin nyt uudelle kaudelle Irlannin Elizabeth Adams.

EFN:n hallitus: Philomena Ni Sheaghdha (Irlanti), varapuheenjohtaja Nina Hahtela (Suomi), rahastonhoitaja Yves Mengal (Belgia), Aristides Chorattas (Kypros), pääsihteeri Paul de Raeve (Belgia), puheenjohtaja Elizabeth Adams (Irlanti), Jana Gelatikova (Slovakia), Dame Donna Kinnair (UK). Kuva:EFN

Poimintoja sisältökeskusteluista

Ajankohtaisia yhteisiä sisältöaiheita olivat muun muassa digitaalisuus ja siinä sairaanhoitajien osallisuus ja taidot, kivun hoito, terveydenhuollon työnjako ja arvopohjainen terveydenhuolto. Teimme päätöksiä myös Euroopan hoitotyön tutkimussäätiön (European Nursing Research Foundation, ENRF) kehittämistyöstä jatkossa.

Maiden ajankohtaiskatsauksissa nousi esille monin paikoin muun muassa sairaanhoitajapula, UK:sta erityisesti mitoituskysymykset ja mahdolliset tulevat työtaistelutoimet (olisivat ensimmäiset sataan vuoteen!). UK:n kollegoita kiinnosti meidän käynnissä oleva lakiprosessimme liittyen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitukseen, josta muun muassa kerroimme.

Tanskassa hallitus on luvannut palkata 1000 uutta sairaanhoitajaa, mutta liiton edustajat totesivat, ettei maasta löydy tällä hetkellä mistään palkattaviksi 1000 työtöntä sairaanhoitajaa. Ranskasta esiteltiin uudenlaisia APN-työnkuvia ja työtä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, Sveitsistä taas työtä ilmastonmuutos ja hoitotyö -kokonaisuuden äärellä ja Belgian edustaja kertoi uudenlaisesta erikoistumiskoulutuksesta kivunhoitotyöhön.

Virolaiset kollegat esittelivät tutkimustaan, jossa he olivat eri Euroopan maista keränneet tietoa hoitotyöspesifisistä mittareista. Tämä on Suomenkin näkökulmasta tärkeä ja kiinnostava aihe!

Isäntämaan monet kasvot

Kollegat Kreikan sairaanhoitajaliitosta (Hellenic Nurses’ Association) ottivat meidät vastaan hyvin lämpimästi. Saimme kokoukseen myös korkean tason tervehdyksen, kun  professori Prezerakos Kreikan terveysministeriöstä vieraili kokouksessamme. Hän on itsekin sairaanhoitaja pohjakoulutukseltaan. Hän kertoi muun muassa painopisteen siirtämisestä palvelujärjestelmässä hoidosta ennaltaehkäisyyn.

EFN:n pääsihteeri Paul de Raeve, professori Prezerakos Kreikan terveysministeriöstä ja EFN:n puheenjohtaja Elizabeth Adams. Kuva: EFN

Emäntämme kertoivat, että julkisen talouden heikko tilanne aiheuttaa sen, että tarpeellista määrää sairaanhoitajia ei pystytä palkkaamaan, vaikka heitä olisi saatavillakin, ja tätä pyritään erilaisin ”vippaskonsteinkin” kiertämään – he puhuivat kuvainnollisesti alkemistin taidoista, kultaa pyritään tekemään vähemmän jaloista metalleista. Yksityinen puoli sen sijaan pystyy paremmin palkkaamaan tarpeellisen määrän henkilöstöä.

Emäntämme järjestivät meille upean mahdollisuuden tehdä yhteisretken Poseidonin temppelille, Kreikan eteläkärkeen.

Poseidonin temppelillä, Ninan ja Annan välissä enäntämme Kreikan sairaanhoitajaliitosta, toiminnanjohtaja Gesthimani Kasnaktsoglou.

Poseidonin temppeli sijaitsee Kreikan eteläkärjessä, korkealla Cape Sounionilla. Tänne merenkulkijat tulivat aikoinaan pyytämään Poseidonilta suotuisia tuulia ja he myös näkivät kaikki meriteitse Ateenaan saapuvat.

Kulttuurin kehdossa saimme konkreettisesti juuret menneisyyteen, teimme työtä tälle päivälle, katse tiukasti myös tulevaisuudessa, eurooppalaisen hoitotyön ja väestön terveyden hyväksi.

 

Anna Suutarla
Kansainvälisten asioiden päällikkö, Sairaanhoitajaliitto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.