Maailman sairaanhoitajajärjestön ICN:n (International Council of Nurses) maailmankongressi järjestetään joka toinen vuosi ja aina ennen sitä kokoontuvat ICN:n jäsenjärjestöjen edustajat muutamaksi päiväksi yhteiseen kokoukseen. Tänä vuonna kokous ja konferenssi olivat Espanjan Barcelonassa.

Konferenssiin osallistui ennätysmäärä kollegoita: yli 8000 sairaanhoitajaa yli 130 maasta! Konferenssin teemana oli: Nurses at the forefront transforming care eli Sairaanhoitajat eturintamassa muuttamassa hoitoa.

Osallistujia oli eri puolilta maailmaa!

Kokouksessa teemana ajankohtainen maahanmuuttajien asema

Ennen konferenssia olleessa jäsenjärjestöjen kokouksessa Suomen sairaanhoitajaliittoa edustivat puheenjohtaja Nina Hahtela, valtuuston puheenjohtaja Terhi Reunama (ensimmäisenä kokouspäivänä ruotsinkielisen alueyhdistyksen hallitusedustaja Sandra Alldén Terhi Reunaman ollessa estynyt)   ja kansainvälisten asioiden päällikkö Anna Suutarla.

Kollegoita ympäri maailman kokouspöydissä

Iloinen suomalaisedustusto aloittamassa kokousurakkaa: Anna Suutarla, Nina Hahtela ja Sandra Alldén

 

Asialistalla oli erilaisten hallinnollisten asioiden lisäksi yhteinen sisältöteema, joka oli tänä vuonna ajankohtainen maahanmuuttajien ja pakolaisten tilanne (MRDPs, migrants, refugees, and displaced persons). Kuulimme aiheesta alustuksia ja keskustelimme ryhmissä ja jaoimme hyviä käytäntöjä.

Esimerkiksi Ruotsin Vårdförbundetin edustaja kertoi kollegakahvilasta, jonne he kutsuvat maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisia sairaanhoitajia ja tukevat heidän työllistymistään sairaanhoitajina Ruotsissa. Sairaanhoitajat voivat olla paitsi avun tarjoajia maahanmuuttajille ja pakolaisille myös itse maahanmuuttajia tai pakolaisia ja jäädä tahtomattaan työvoiman ulkopuolelle. Kollegat Libanonista kertoivat kuinka he ovat tehneet aktiivista ja innovatiivista työtä maan runsaan syyrialaispakolaisväestön auttamiseksi.

Ryhmätöitä pyöreissä pöydissä: Nina Hahtela, Sandra Alldén ja ruotsalaisia kollegoita.

Asiantuntijapuheenvuorossa suurlähettiläs William Swing, kansainvälisen pakolaisuusjärjestön (IOM, International Organization for Migration) pääjohtaja, tiivisti, ettei pakolaisuus ole ongelma, joka tulee ratkaista, vaan humaani todellisuus, jota tulee hoitaa. Niin kauan kuin pakolaisuuden juurisyihin ei puututa, ei myöskään pakolaisuus voi loppua tai vähetä. Swing haastoi valtioita järjestelmälliseen, jaettuun ja tasapuoliseen vastuunkantoon.

Pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat suurelta osin äärimmäisen haavoittuva väestöryhmä, joka asettaa globaalisti haasteen terveyspalveluille. Sairaanhoitajilla on suuri merkitys humaanien terveyspalveluiden puolestapuhujina ja toteuttajina.

Vallanvaihdon aika – yhdessä eteenpäin!

Kokouksessa myös valittiin ICN:lle uusi puheenjohtaja ja hallitus. Kanadan Judith Shamian toimi ICN:n puheenjohtajana ansiokkaasti neljä vuotta ja seuraavalle nelivuotiskaudelle lähdetään Irlannin Annette Kennedyn johdolla. Hänen tunnussanansa, watchword, kaudelle 2017-2021 on Together eli Yhdessä. Se on sama kuin Suomi100-juhlavuoden tunnussana!

Väistyvä puheenjohtaja Judith Shamian jätti ”perintönä”  ajatuksiaan, esimerkiksi kuinka ICN:n on oltava keskeisenä vaikuttajana niin hoitotyön sisällä kuin yhteistyössä muidenkin toimijoiden kanssa, myös hoitotyön ja terveydenhuollon ulkopuolella. Vaikuttamista tarvitaan monilla eri tasoilla, sairaanhoitajat ovat keskeinen toimija globaalissa terveydessä. Hyvien asioiden ohella hän mainitsi asian, jonka havaitseminen on häntä kaudellaan surettanut: sairaanhoitajat eivät aina toimi kauniisti toisiaan kohtaan. Kollegiaalisuus on globaali haaste. Tätä voimme kukin osaltamme edistää.

ICN:n uusi puheenjohtaja Annette Kennedy ja Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela

Monipuolisia kongressipäiviä!

Kokouspäivien jälkeen alkoi kongressi, jonka päivien monipuolisessa ohjelmassa oli kutsuttujen asiantuntijoiden pääluentoja, tiivistelmien pohjalta valittuja suullisia- ja posteriesityksiä, paneelikeskusteluja, kollegakahviloita, laaja näyttelyalue ja myös juhlallisuuksia – osallistujille jäi valinnanvapaus ja -vaikeus runsaan tarjonnan äärellä.

Sairaanhoitajaliiton eHealth-posteri kiinnosti monia! Thaimaalainen kollega ja Anna Suutarla

Myös suomalaispuheenvuoroja oli hienosti niin suullisissa- kuin posteriesityksissä. Suomesta oli kaikkiaan ilmoittautunut kongressiin reilu 70 sairaanhoitajaa.

Sairaanhoitajaliiton hallituksen jäsen, professori Lisbeth Fagerström, kertoi Advanced Practice Nursing (APN) -tilanteesta Suomessa. Hän on ICN:n APN-verkoston johtokunnassa.

Mervi Flinkman (Tehy, työvoimapoliittinen asiantuntija) puhui sairaanhoitajan psykologisesta pääomasta

Avajaisjuhlallisuuksia

Kongressi alkoi suurella avajaisjuhlalla. Me kokosimme ennen avajaisia kaikki suomalaissairaanhoitajat yhteen pieneen tapas-hetkeen.  Suomenliput heiluen suomalaisjoukko edusti hienosti avajaisjuhlassa!

Suomalaisosallistujia valmiina avajaisjuhlaan!

Avajaisohjelmaan kuuluu aina ns. kansojen marssi, jossa kunkin maan viralliset edustajat marssivat peräkkäin juhlatilassa kansallispuvuissa, oman maansa nimikylttiä kantaen. Virallisen ohjelman jälkeen avajaisissa oli runsas kulttuuritarjonta: musiikkia, flamencoa, taikuutta, akrobatiaa, hiekkataidetta jne. Espanjalaiset kollegat halusivat toivottaa vieraansa lämpimästi tervetulleiksi!

Suomen edustajat valmiina avajaisjuhlan kansojen marssiin: Nina Hahtela, Anna Suutarla, Terhi Reunama

Vaikuttavia pääpuheenvuoroja

Kongressipäivien pääpuheenvuorot käsittelivät muun muassa sairaanhoitajan merkittävää roolia globaalille terveydelle ja peruspalveluille, naisten voimaannuttamista, katastrofivalmiutta, sairaanhoitajien merkitystä eri tavoin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä turvallista henkilöstörakennetta.

Viimeksi mainitun kohdalla professori Linda Aiken esitteli tutkimusnäyttöä yli 30 maasta. Se osoittaa kiistattomasti, että sairaanhoitajien oikealla mitoituksella ja koulutustasolla on yhteys muun muassa potilaiden vähäisempään kuolleisuuteen, komplikaatioihin, tehohoitopäiviin, hoitoajan pituuteen, uusintakäynteihin ja korkeampaan potilastyytyväisyyteen. Sairaanhoitajia ei voi korvata matalammin koulutetulla henkilökunnalla. Satsaus riittävään määrään sairaanhoitajia tuo säästöjä, niin rahassa kuin terveydessä ja ihmishengissä.

Linda Aiken perusti sanomansa vankkaan tutkimusnäyttöön

Aikenin viesti on Suomenkin tilanteessa ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon uusissa sote-rakenteissa ja vaikkapa juuri nyt, kun työn alla on iäkkäiden henkilöiden palvelujen laatusuositus. Asia on tiedostettu ainakin maailman terveysjärjestön WHO:n Emergency Medical Teams (EMT) -toiminnassa: Dr Ian Norton kertoi, että tiimeissä on lääkäri:sairaanhoitaja -suhdeluvun oltava 1:3 ja sairaanhoitaja:sänky -suhteen 1:8.

Perinteisessä Virginia Henderson -juhlapuheenvuorossa Dr Leslie Manusco haastoi sairaanhoitajia tuomaan osaamisensa rohkeasti potilastyön lisäksi terveyspalveluiden ja -politiikan kehittämiseen. ”Jos sinua ei ole kutsuttu pöytään, kanna sinne oma tuolisi! Tarvittaessa rakenna se pöytäkin!” hän vetosi. Sairaanhoitajien tulee johtaa terveyspalveluiden muutosta!

Dr Manusco osoitti myös luvuilla miksi sairaanhoitajat ovat muutosvoima: maailmassa on kaikkiaan 43,5 miljoonaa terveydenhuollon ammattilaista, joista 20,7 miljoonaa on sairaanhoitajia. Sairaanhoitajat ja kätilöt tuottavat 90% maailman terveyspalveluista.

Dr Mary Wakefield muistutti, että sairaanhoitajat voivat johtaa esimerkillään. Vaikka hallitukset ja politiikat vaihtuvat, sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaliittojen työllä on lupa ja velvoitekin aina pohjata humaaneihin hoitotyön arvoihin.

Päättäjäisseremoniaan osallistui videon välityksellä WHO:n tuore pääjohtaja Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hän lupasi läheistä yhteistyötä sairaanhoitajien ja ICN:n kanssa: sairaanhoitajat ovat globaalin terveyden avainammattilaisia. Katsotaan kuinka suunnitelmat jatkossa todentuvat – varmistelemme, että lupauksesta pidetään kiinni ja esimerkiksi WHO:n johtaville paikoille palkataan sairaanhoitaja-taustaisia osaajia.

ICN:n sivuilta löydät pääpuheenvuorojen diat.

Sairaanhoitajat ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen – mahdollinen yhtälö?

Tiivistelmien perusteella valituissa suullisissa- ja posteriesityksissä käsiteltiin useita kliinisen hoitotyön, koulutuksen ja johtamisen kysymyksiä ja kehittämistyötä. Jos kuitenkin pääpuheenvuoroista poimisi yhden yhdistävän sanoman, se olisi: sairaanhoitajia tarvitaan mukaan päätöksentekoon terveyspalveluiden ja -politiikan kehittämiseen.

Mikä olisi hyvä keino rohkaista sairaanhoitajia tähän entistä runsaammin? Tarvitaanko vaikkapa täydennyskoulutusta: sairaanhoitaja vaikuttajana? Kanadassa oli tällaisesta hyviä kokemuksia!

Anne-Maria Kanerva (SAMK, lehtori) päätti tähän konferenssiin ansiokkaan pestinsä Suomen sairaanhoitajaliiton edustajana ICN:n hoitotyön koulutuksen verkostossa. Hän on edustanut siinä koko Euroopan aluetta.

Pohjoismainen yhteistyö on voimavara!

Ennen ICN:n jäsenjärjestöjen kokousta meillä oli oma kokous pohjoismaisten kollegoiden kanssa, jossa jaoimme näkökulmia ja valmistelimme yhteisesti mielenkiintoa herättäviä kokouksen sisältöjä, kuten päätöksiä äänioikeusmäärien ja jäsenmaksujen jakautumisesta.

Pohjoismaisen sairaanhoitajaliiton nimissä kutsuimme kaikki Barcelonan kongressissa paikalla olleet pohjoismaiset sairaanhoitajat illanviettoon. Meitä oli kaikkiaan yli 500! Iloinen puheensorina ja nauru siivittivät mukavaa yhteishetkeä Espanjan lämpimässä illassa. Uusia yhteyksiä solmittiin ja ajatuksia vaihdettiin. Nähtäväksi jää mitä kaikkea ne poikivat…ainakin joitain vierailuja tunnuttiin sovittavan!

Pohjoismaisten sairaanhoitajaliittojen puheenjohtajat ottavat vastaan juhlavieraita: Islanti, Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Fär-saaret.

Kongressin aikana pidimme pohjoismaisten kollegoiden kanssa yhteistä ständiä. Sen teemana oli potilaskeskeinen hoitotyö, patient-centered care, ja kustakin maasta oli ständillä juliste, joka nosti esiin jonkin hoitotyön alan. Suomesta oli teemaksi valittu eHealth. Järjestimme potilaskeskeisestä hoitotyöstä myös pohjoismaisen keskustelutilaisuuden, Policy cafén, jossa oli vilkas keskustelu.

Pohjoismaisen ständin vetonaula oli pinssien ohella seinäke, jossa oli pohjoismaisten sairaanhoitajien vauhdikkaat piirroskuvat ja niiden kasvojen kohdalla oli aukot, joista sai kurkata ja valokuvauttaa itsensä pohjoismaisena sairaanhoitajana. Voit katsoa #nordicnurses kuinka kuvat ovat levinneet sosiaalisessa mediassa!

Pohjoismaisella ständillä kansainväliset kollegat saivat muuntua pohjoismaisiksi sairaanhoitajiksi!

Global Nursing Power!  Pohjoismaisella ständillä oli jaossa pinssejä joka Pohjoismaasta –  #mähoidan -rintamerkit tekivät kauppansa ja kääntyivät  #icare #yocuido . Kuvassa brasilialaisia kollegoita suomalaisin rintanapein.

Lähde mukaan!

Seuraavat ICN:n kongressit ovat kesällä 2019 Singaporessa ja 2021 Abu Dhabissa. Lähde silloin mukaan! Muistathan, että Sairaanhoitajaliiton jäsenenä saat jäsenalennuksen myös ICN:n kongressimaksusta, koska Sairaanhoitajaliitto on ICN:n jäsen. Voit myös hakea Sairaanhoitajaliiton opintoapurahaa kulujesi kattamiseksi.

Konferenssipäivät ovat elämys! Ne tarjoavat runsaasti kohtaamisia, innostusta, ideoita, uuden oppimista ja verkostoitumista. Toki tietynasteinen englanninkielentaito on suotava, jotta voi seurata luentoja englanniksi,  mutta usein suomalaiset tuntuvat suotta vähättelevän kielitaitoaan. Tällaisessa maailmankongressissa se on lopulta harvan äidinkieli eikä kielitaidon tai ääntämisen tarvitse olla täydellistä.

Sairaanhoitajuus on yhteinen kieli ja mieli, vaikka kulttuurien ja kielten kirjo on suurta.

Näyttelyalueella isäntämaa Espanjan sairaanhoitajaliiton hulppea ständi

 

 

Anna Suutarla
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Sairaanhoitajaliitto

 

Katso ICN sivuilta valokuvia ja esitysmateriaaleja. Myös Sairaanhoitajaliiton facebook-sivuilta löydät  konferenssivalokuvia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *